EKSPERT-SERWIS
BIURO EKSPERTYZ TECHNIKI SAMOCHODOWEJ i RUCHU DROGOWEGO
E K S P E R T - S E R W I S
10-840 Olsztyn ul. Chmielna 17
mgr inż. Mirosław Dzikiewicz

rzeczoznawca samochodowy z listy Ministerstwa Infrastruktury
biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie
wyceny maszyn i urządzeń

tel. 89 527-83-84 lub 601-631-875, fax 89 521-52-05
Konto bankowe: PKO BP S.A. Oddział w Olsztynie nr 74102035410000500200120196
dodatkowe informacje na stronie www.ekspertserwis.weebly.com
e-mail: ekspertserwis@gmail.com